Κατανομή εργασίας


       Κατά τη διεξαγωγή της εργασίας του Κέντρου Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής η ενιαία Ελληνική γλώσσα για πρακτικούς λόγους κατανέμεται στις ακόλουθες υποδιαιρέσεις:

Αρχαία Γραμματεία
Αρχαίες Επιγραφές
Βυζαντινή Γραμματεία
Γλωσσάρια Κατάλογοι
Εκκλησιαστικά Θρησκευτικά
Επιγραφική
Επιστήμες Μελέτες Δοκίμια
Εφημερίδες Περιοδικά Φυλλάδια
Κώδικες Χειρόγραφα
Λεξικά
Μεσαιωνική Γραμματεία
Νέα Γραμματεία
Ποιητάρηδες Σύγχρονο Ιδίωμα
Πρωτοβυζαντινή Γραμματεία
Σύγχρονη Γραμματεία Πεζογραφία Ποίηση
Υλικόν Παντοίον Σημειώματα