Επικοινωνία

Διεύθυνση: Κέντρον Θησαυροῦ Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς,
Τ.Θ. 28165, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22370002
Τηλομοιότυπο: 22371244
Ἱστοσελίδα: www.tlcg.org.cy
Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση (e-mail): tlcghl@logosnet.cy.net