Πηγές

Το Κέντρον Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής έχει ως πηγές εξευρέσεως υλικού προς διεξαγωγή του έργου του προσβάσιμες βιβλιοθήκες, προσωπική βιβλιοθήκη και προσωπικό γλωσσικό και λαογραφικό αρχείο, τα οποία άρχισαν να ετοιμάζονται εξ αρχής για το μεγάλο όραμα.