Προσωπικό

Στο Κέντρο Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής υπηρέτησε κατά καιρούς πληθώρα συνεργατών, εσωτερικών και εξωτερικών. Η σημερινή δομή του έχει ως ακολούθως:
Διευθυντής: Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου
Διοικητικὸς Λειτουργός: Στυλιανός Κ. Περδίκης