Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων της Ελληνικής γλώσσας, που χρησιμοποίησαν οι Κύπριοι από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ως αναπόσπαστο μέρος του συνόλου διαχρονικού ελληνισμού. Αναλυτικά η Ελληνική γλώσσα της Κύπρου συμπεριλαμβάνει τα έργα της γραμματείας, ποιητικά και πεζά, και παντοίο υλικό, επιγραφές, τοπωνύμια, ονόματα, σημειώματα, καταλόγους, γλωσσάρια, καταγραφές και συλλογές.