Σχέσεις

Το Κέντρον Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής συνάπτει σχέσεις προς επιστημονικούς κύκλους και οιουσδήποτε χρήζοντας ενημερώσεως και βοηθείας. Αποτείνονται σ᾿αυτό γλωσσολόγοι, ερευνητές, λόγιοι και φοιτητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Παρέχει ενημέρωση, συμβουλές, λύσεις αποριών και βοήθεια σε μεταπτυχιακές εργασίες και διατριβές φοιτητών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.