Οικοσελίδα

IMG_0019

Το Κέντρον Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής ιδρύθη το 1993 υπό του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κύκκου κ. Νικηφόρου κατά το πρότυπο τoυ Thesaurus Linguae Graecae του Πανεπιστημίου του Ιρβάιν στην Καλιφορνία.

Το Κέντρον Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής αποθησαυρίζει τη διαχρονική Ελληνική γλώσσα της Κύπρου σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Όπως ο Thesaurus Linguae Graecae για τη σύνολο Ελληνική γλώσσα, έτσι και ο Θησαυρός Κυπριακής Ελληνικής θα χρησιμοποιείται για παντοίες γλωσσικές έρευνες και ενασχολήσεις από πανεπιστήμια, κέντρα επιστημονικών ερευνών, γλωσσολόγους, φιλολόγους, φοιτητές και ασχολουμένους.